Säiliöautokuski kiittää – ylitäytön estimen toimintaperiaate farmarisäiliöissä

Polttoöljysäiliöiden varusteena on yleistynyt ylitäytön estin. Ylitäytön estimen avulla säiliötä ei vahingossa täytetä liikaa ja siten estetään ettei polttoöljyä purskahda säiliön ympäristöön.

Vaikka säiliön täytön suorittaa jakeluauton kuljettaja, niin säiliönomistajan on kuitenkin hyvä tietää muutama ylitätön estimeen liittyvä fakta sekä aika-ajoin varmistaa sen oikea toimivuus.

Ylitäytön estimen toimintaperiaate

Selkokielellä ja yksinkertaistettuna ylitäytön estin katkaisee jakeluauton pumpun. Ennen täyttöä jakeluauton kuljettaja avaa ylitäytön estimen suojakorkin ja liittää öljyautosta johdon ylitäytön estimen pistokkeeseen.   Ennen säiliön täyttöä jakeluauton kuljettajan tulee testata ylitäytön estimen toiminta. Ylitäytön estin ei vaadi sähköä eikä se ole sähkölaite.

Nimetön

Ylitäytön estin toimii ja säiliön täyttö voi alkaa

Kun öljyn pinta saavuttaa säiliövaipan sisään jäävän osan eli ylitäytön estimen anturin, niin silloin toimiva ja oikein kytketty ylitäytön estin pysäyttää jakeluauton pumpun. Näin öljyn tulo pysähtyy oikea-aikaisesti.

Säiliöön ei täyty läheskään niin paljon kuin säiliön kapasiteetti on?

Laadukkaissa ylitäytön estimissä on säätövara, millä voidaan hyödyntää säiliön kapasiteetti mahdollisimman hyvin. Ylitäytön estimen anturissa on säätövaraa yleisesti noin 10 cm – 15 cm, mikä mahdollistaa ylitäytön estimen sijoittamisen miehistöluukun kanteen.

Säätövarasta johtuen ylitäytön estimen anturi voi olla liian alhaalla, jolloin öljyn pinta saavutetaan säiliössä liian aikaisin.   Kuvan mukaisen ylitäytön estimen anturin säädön pystyy tarkistamaan oikealle kohdalle helposti kierittämällä ylitäytön estin irti säiliöstä, löysäämällä säätömutteria, sen jälkeen valitsemalla oikea anturin pituus ja kiristämällä säätömutteri oikealle kohdalleen.

Vakiovaruste_uusi_Ylitäytön estin

Ylitäytön ehkäiseminen on ensimmäisellä sijalla, mutta anturin säätäminen oikeaan kohtaan ehkäisee kiusallisen vajaatäytön.

Hankaluuksia voi ylitäytön estimen kanssa tulla, mikäli hyvin pientä säiliötä täytetään kovalla paineella. Usein säiliöautoilija on kokenut ammattilainen, joka huomioi säiliön koon tyyppikilvestä, tarkistaa ennen täyttöä öljypinnan mittarin lukeman sekä hidastaa täyttöä viimeisillä sadoilla litroilla.

Ylitäytön estimen säätömutteri kannattaa tutkia ja mahdollisesti kiristää, mikäli säiliöstä tulee ylitäytön estimen käytöstä huolimatta öljyä säiliön ulkopuolelle. Tällöin täytettävän öljyn paine voi työntää anturia liian ylös, jolloin ylitäytön estin ei ehdi pysäyttää jakeluauton pumppua ajoissa. Tämä on mahdollista esimerkiksi silloin kun ylitäytön estin on asennettu tarkastusluukun kanteen.

Turvallinen säiliön täyttö

Kannattaa tarkistaa ylitäytön estimen toiminta, säätää anturi oikealle kohdalle ja tiukentaa säätömutteria mikäli täytön aikana esiintyy ylitäyttö- tai vajaatäyttö -ongelmia.  Jakeluauton kuljettaja kiittää kun ylitäytön estimen lisäksi säiliössä on camlock –täyttö.

Ylitäytön estimen saa asennettua säiliöön helposti vanhaankin säiliöön esimerkiksi peruskunnostuksen yhteydessä.  Ylitäytön estin ei ole pakollinen varuste maatilasäiliöihin kuin tietyillä alueilla, mutta sen käyttö on toki erittäin suositeltavaa.

Ylitäytön estin lämmitysöljysäiliöissä

Yllä olevat ohjeet ja vinkit koskivat maatilasäiliöitä eli farmarisäiliöitä. Öljyalan Palvelukeskuksesta löytyy tietoa lämmitysöljysäiliöiden ylitäytön estimien käytöstä, katso alla oleva linkki.

oljyn_taytto_omakotitaloon

http://www.oil.fi/fi/ajankohtaista/tiedotteet/ylitaytonestin-turvaa-oljysailion-tayton