Tankkiopastusta turvallisuuden vuoksi

Öljysäiliöihin liittyvää turvallisuusopastusta löytyy niin tarkastuksiin, huoltoon kuin muihinkin seikkoihin liittyen laajalti.

Minulla oli mahdollisuus osallistua TANKKI-hankkeen viimeistelyvaiheeseen sekä kertoa farmarisäiliöiden turvallisuudesta Heinolan ja Sysmän koulutustilaisuuksissa.  Infokoulutuksiin osallistui Päijät-Hämeen alueelta paljon öljysäiliöasioista kiinnostuneita.   Alueella on noin 10000 öljysäiliötä ja tavoitteena oli jakaa riskitietoa sekä aktivoida säiliöomistajia toimimaan turvallisuusasioissa.

TANKKI -hankkeessa laadittu julkaisu Opas öljysäiliön omistajille ja haltijoille on tässä linkkinä.  Oppaassa on monipuolisesti ohjeita esimerkiksi öljyvahingon varalle.

Farmarisäiliöt olivat Hämeen kartoituksissa myös mukana. Mikäli on epäilyskin tihkumisesta, hitsaussaumojen hikoilusta tai jopa vuodoista, niin suositus on välitön säiliöiden uusiminen tai kunnostaminen.

TANKKI-hankkeessa oli mukana mm. Päijät-ja Kanta-Hämeen pelastuslaitokset, Hämeen ELY-keskus, kaupunkien viranomaisia ja Hämeen ammattikorkeakoulu.  Epävirallisissa keskusteluissa infotilaisuuksien lomassa oli yleisesti kommenttina, että hanke on todella ollut yksi hyödyllisimmistä. Tuloksena on ollut, ei pelkästään laadukkaat ja kattavat oppaat, mutta myös käyttökelpoista tietoa alueen öljysäiliökannasta.   Lisäksi öljysäiliön omistajalle on laadittu TANKKi-riskienhallintatyökalu -kysely, minkä avulla pääsee kartoittamaan oman öljysäiliön tilannetta.

Lisää öljysäiliöaiheisia artikkeleita ja julkaisuja mm:

Öljy-ja biopolttoainealan julkaisut

LAMK TANKKI – hanke

Öljy- ja kaasutekniikka ry