Ei voi olla totta – en saa polttoainetta vaikka olisi rahaakin!

Ei voi olla totta – en saa polttoainetta vaikka olisi rahaakin!

Huoltovarmuus on varautumista ja sujuvuutta häiriö- ja poikkeustilanteissa. Energiansaannin keskeytyminen on yksi keskeisistä yhteiskunnan taloudellista toimintakykyä vaarantava uhka.  Huoltovarmuuskeskus on lakisääteisesti varmistamassa yhteiskuntamme toimivuutta kriisitilanteissa.

hvk-frontpage.jpg

Uhkat liittyvät usein kansainvälisiin riippuvuuksiin

Taloutemme riippuvuus ulkomaisista verkostoista ja logististen järjestelmien toimivuudesta on kasvanut. Vakavimpana uhkana huoltovarmuudelle pidetään tilannetta, jossa mahdollisuus tuottaa tai hankkia ulkomailta huoltovarmuuden kannalta kriittisiä tavaroita ja palveluja on väliaikaisesti vaikeutunut.

Muita keskeisiä yhteiskunnan taloudellista toimintakykyä vaarantavia uhkia ovat sähköisten tieto- ja viestintäjärjestelmien häiriintyminen, energiansaannin keskeytyminen, väestön terveyden ja toimintakyvyn vakava häiriintyminen sekä laajavaikutteiset luonnononnettomuudet ja ympäristökatastrofit. Myös vaarallisten tartuntatautien leviämisen riski on nykypäivänä suuri.

Sellaiset turvallisuuspolitiikkaan liittyvät uhat kuten aseelliset konfliktit lähialueillamme, joista aiheutuisi fyysistä uhkaa esimerkiksi Itämeren alueen liikenteelle, ovat onneksemme vähentyneet. Myös turvallisuuspoliittiset uhkat ovat kuitenkin edelleen osa tehtävää varautumissuunnittelua.

Polttoainevarastot maatilalla ja omassa taloudessa

Huoltovarmuuskeskuksen sivuilla on hienosti kuvattu, mitä vaikutuksia suomalaiseen arkeen on jos jokin korttitalon kortti, eli jokin yhteiskunnan osanen otetaan pois. Kahvi, kivihiili, öljy ja muut tuontituotteet – Huoltovarmuuskeskus huolehtii, että tuotteet pääsevät perille. Varmuusvarastoja on mm. lääkkeistä ja öljystä.  Sähkökatkon aikana polttoaineen tankkaus huoltoasemilla ei ole mahdollista vaikka rahaa olisi.  Huoltovarmuuskeskus, linkki videoon.

Huoltovarmuuden kannalta olennaista ei ole miettiä kriisien tai häiriöiden alkuperäisiä syitä, vaan niiden vaikutuksia taloudellisiin ydintoimintoihin.

Maatilalla on tärkeää huolehtia riittävästä polttoöljysäiliökapasiteetista myös huoltovarmuuden kannalta. Polttoöljyntarve on hyvin tiloilla ennakoitavissa, joten ei ole estettä varastoida polttoöljyä riittävästi jo aikaisin keväällä sekä syksyllä. Muina aikoina, mahdollisten uhkien toteutuessa, maatiloilla varastoitava polttoöljy on arvokas lisä muun yhteiskunnan huoltovarmuuteen.

Farmtools Oy kuuluu Öljy- ja kaasutekniikka ry:n jäsenenä Huoltovarmuuskeskuksen Energiahuollon Öljypooliin. Jokainen meistä voi kuitenkin olla näissä asioissa mukana omatoimisesti, hakeutumalla jonkin kansalaisjärjestön toimintaan –varmuuden vuoksi!

Lähde ja kuvat: Huoltovarmuuskeskus

Valuma-allas, tuplapohja, kaksoisvaippasäiliö -siis mikä?

Valuma-allas ja polttoöljyn varastointi

Asiakkaat kysyvät usein valuma-altaasta ja sen käytöstä. Tässä kirjoituksessa yritän avata asiaa jonkin verran enemmän.   Kommentoi tai laita viestiä mikä käytäntö polttoöljyn varastoinnista ja valuma-allas vaatimuksesta teidän alueellanne on!

Mitä pitää huomioida, että vaatimukset täyttyvät?

Polttoöljyn varastointiin liittyy vaatimuksia monelta taholta. Valuma-allas on pakollinen pohjavesialueilla, mutta tarve tulee monesti myös oman kunnan ympäristömääräyksien kautta, paloviranomaisten vaatimuksista liittyen esimerkiksi varastointipaikan läheisyydessä oleviin rakennuksiin tai vesistöihin, vakuutusyhtiön taholta huolellisuusvelvollisuuden täyttämiseen. Myös ympäristölupahakemuksen yhteydessä tarkistetaan, että tilalla säiliöt ovat valuma-altaalla varustettuja.

kuvituskuva_polttonesteopas_oilfi_0.jpg

Valuma-allas, valuma-allas siivekkeillä, tuplavaippa ja kaksoispohja – mitä nämä tarkoittavat?

Farmarisäiliön valuma-allas on säiliön alla oleva teräslaatikko, mihin mahdollisen säiliön sisäpuolisen syöpymän johdosta valuva polttoöljy kerääntyy. Valuma-altaan ansiosta polttoöljy ei pääse valumaan ympäristöön.

Valuma-allas siivekkeillä on ratkaisu, missä farmarisäiliön kylkeen on hitsattu ns. siivekkeet eli räystäät, ettei altaaseen pääse sadevettä. Siivekkeet on altaassa pulttikiinnityksellä. Säiliön voi nostaa altaasta pois, kun siivekkeiden pultit avataan. Altaan tarkistus ja huolto on täten helppoa. Siivekkeiden ansioista farmarisäiliön voi sijoittaa ulos ilman erillistä katosta.

Valuma-altaita on markkinoilla jonkin verran vielä myös säiliöihin kiinteästi hitsattuna. Kiinteästi hitsatuissa valuma-altaissa hankaluutena on se, että mahdollisien vaurioiden tai syöpymien havaitseminen altaan sisäpuolelta ei käytännössä onnistu. Kiinteästi hitsatuissa valuma-altaissa niiden sisäpuoli ei ole käsitelty, joten ne eivät ole kovin pitkäikäisiä. Myöskään säiliön kunnostus ei tule kyseeseen kiinteästi hitsattujen valuma-altaiden osalta.

kiintea-valuma-allas

Kuva: Kiinteästi hitsattua valuma-allas, säiliön kuntoa ei pysty tarkistamaan.

Tuplavaippasäiliö -rakenne tarkoittaa kahta säiliötä asennettuna sisäkkäin. Tuplavaippasäiliö on yleistä isommissa, esimerkiksi huoltoasemakäytössä olevissa säiliöissä. Näissä on rakenteena sisäsäiliö ja ulkosäiliö. Ulkoisesti ne näyttävät täysin yksivaippaisilta säiliöltä.

Kaksoispohjasäiliö on yleisesti käytetty termi. Sillä usein tarkoitetaan sitä, että yksivaippainen säiliö ei riitä vaan että tarvitaan joko valuma-altaallinen tai tuplavaipallinen säiliö.

Ratkaisuvaihtoehdot valuma-allasvaatimuksen täyttämiseen

Farmarisäiliöiden ympäristövaatimukset tiukentuvat monen kunnan alueella. Uusissa ympäristöluvissa tulee usein tarkistettavaksi, että polttoöljy varastoidaan valuma-altaallisissa farmarisäiliöissä. Mikäli tilalla on yksivaippaiset säiliöt, niin pohdittavaksi tulee eri vaihtoehdot määräysten täyttämiseksi.

 1. alle 10 vuotta vanha polttoöljysäiliö
  1. Säiliöön jälkiasennetaan valuma-allas ja siivekkeet. Tämä vaatii tehdasasennuksen.
  2. Hankitaan polttoöljysäiliösuoja, mihin tilan farmarisäiliö nostetaan. Se jälkeen polttoöljysäiliösuoja on tilalla heti käyttövalmis ja täyttää ympäristövaatimukset.
  3. Hankitaan säiliön mittojen mukaan avonainen valuma-allas, mihin farmarisäiliö nostetaan. Sen jälkeen valuma-allas on käyttövalmis, mutta koska se toimitetaan ilman siivekerakennetta niin varastointipaikka on oltava katettu.
 2. Yli 10 vuotta vanha polttoöljysäiliö
  1. Säiliö peruskunnostetaan ja peruskunnostuksen yhteydessä säiliöön asennetaan valuma-allas ja siivekkeet. Tämä toimenpide suoritetaan tehtaalla.
  2. Hankitaan uusi valuma-altaallinen säiliö.
  3. Tarkista säiliösi kunto. Mikäli säiliösi on alle 20 vuotta vanha, alun perin laadukas sekä säännöllisesti huollettu, niin on mahdollista harkita myös kappaleen 1. vaihtoehtoja.   Katso tässä tapauksessa kohta rajatapaukset.

Yllämainitut ikäluokitukset toimivat suuntaa antavina. Joissakin tapauksissa myös alle 10 vuotta vanhat säilöt ovat jo kunnostusta vailla, esimerkiksi mikäli säiliö on alun perin huonolaatuinen ja valmistettu ainevahvuudeltaan 3mm teräksestä.

Rajatapaukset. Rajatapauksina voidaan pitää polttoöljysäiliöitä mitkä ovat yli 10 vuotta mutta alle 20 vuotta vanhoja.   Tarkista tyyppikilvestä säiliön ainevahvuus. Tyhjennä ja puhdista säiliö, tarkista säiliön sisäpuolen kunto tarkastusluukun kautta. Mikäli säiliössä on sisäpuolella syöpymiä, niin silloin säiliö tulee kunnostaa ennen valuma-altaan asennusta (vaihtoehdot 1) tai poistaa käytöstä.

Kuvat: FARMEX Cover polttoöljysäiliösuoja, helppo ottaa käyttöön tilalla.

 

 

img_5058

Kuva: Peruskunnostettu noin 10000l polttoöljysäiliö, mihin on asennettu turvetyömaalle vaadittu 110% valuma-allas sekä varusteet. Valuma-allas on helppo asentaa vanhaan säiliöön peruskunnostuksen yhteydessä.

Turveurakoinnin erityisvaatimukset

Turvetyömailla polttoöljyn varastoinnissa on tiukempia turvallisuusvaatimuksia, kuten pakollinen ylitäytön estin varusteena, tarkastusluukun koko tulee olla vähintään 400mm ja säiliössä tulee olla tyyppikilpi. Valuma-allas pitää tietyillä työmailla olla tilavuudeltaan 110%.

Säiliön kunnon arvioinnissa on hyvä olla yhteydessä säiliötehtaaseen puhelimitse tai lähettämällä sähköpostilla muutama kuva säiliöstä. Säiliön sivukuva ja tyyppikilpikuvat auttavat jo jonkin verran eteenpäin kartoituksessa.

177-ymparistovastuu-vapoKuva:VapoOy

Ratkaisuvaihtoehtojen soveltuvuus -taulukko

Oheisessa taulukossa on selvitetty eri ratkaisuvaihtoehtojen soveltuvuutta; soveltuuko ratkaisu itse asennettavaksi, vaatiiko ratkaisu katoksen, soveltuuko se turveurakointiin tai sisältyykö ratkaisuvaihtoehtoon säiliön kunnon tarkastus.

Ratkaisuvaihtoehtojen soveltuvuus Tehdas-asennus Asennetaan itse tilalla Vaatii katoksen Säiliön kunnon tarkastus sisältyy Soveltuu Turveurakointiin
Kyllä Ei Kyllä Ei Kyllä Ei
Valuma-allas + siivekkeet jälkiasennus kyllä Ei Ei Kyllä
Peruskunnostus sekä valuma-allas+ siivekkeet asennus Kyllä Ei Kyllä Kyllä
Polttoöljysäiliösuoja, Cover Kyllä Ei Ei Kyllä
Avonainen valuma-allas Kyllä Kyllä Ei Ei