Laaja keinovalikoima tarpeen liikenteen päästöjen vähentämiseksi

Julkaisen blogissa Öljy ja Biopolttoainealan tiedotteen suoraan lainattuna.   Näkökulmassa tuodaan mielestäni erinomaisen laajasti esille nestemäisten biopolttoaineiden hyödyt liikennepäästöjen vähentämiseksi.  

logo_0_0

Tiedote 30.8.2017: Laaja keinovalikoima tarpeen liikenteen päästöjen vähentämiseksi 

Liikenne- ja viestintäministeriön asettama parlamentaarinen liikennetyöryhmä julkisti väliraportin päästövähennyksiin liittyvistä esityksistä 30.8.2017. Työryhmä ehdottaa liikenteen päästöjen vähentämiseksi laajaa keinovalikoimaa.

-Työryhmä on todennut jälleen kertaalleen tosiasian, että liikenteelle asetettuun haastavaan päästövähennystavoitteeseen pääsemiseksi tarvitaan monipuolinen työkalupakki. Kestävästi tuotettujen biopolttoaineiden erittäin merkittävä rooli liikennepäästöjen vähentämisessä tunnistetaan myös hyvin työryhmän väliraportissa, toteaa toimitusjohtaja Helena Vänskä Öljy- ja biopolttoaineala ry:stä.

-Hyvälaatuiset ja kestävästi tuotetut nestemäiset biopolttoaineet ovat jo nyt olemassa oleva tehokas päästövähennyskeino. Ne sopivat hyvin käytettäväksi Suomen kaltaisessa pitkien välimatkojen ja harvan asutuksen maassa. Biopolttoaineiden käytön lisääminen on energiatehokkuuden ohella nopein ja kustannustehokkain sekä kansalaisten näkökulmasta oikeudenmukaisin tapa vähentää liikenteen kasvihuonekaasupäästöjä, huomauttaa Vänskä.

-Nestemäisten biopolttoaineiden etuna on, ettei niiden käyttö vaadi suuria muutoksia tai lisäinvestointeja nykyiseen infrastruktuuriin eli autokantaan ja jakelujärjestelmään. Sen sijaan esimerkiksi sähkö ja kaasu vaativat kokonaan uuden laajamittaisen jakeluverkoston ja uudet ajoneuvot, joiden hankinnan tukeminen ei erityisesti kalliimpien autojen osalta täytä kansalaisten yhdenvertaisuusperiaatetta, summaa Vänskä.

Liikenteen veropohjaa laajennettava

-Kun esillä on runsaasti esityksiä ja toiveita liikenteen tulevaisuuteen ja erilaisiin tukiin liittyen, tulee myös käynnistää keskustelu veropohjan ja liikenteen verotuksen laajentamiseksi kattamaan nestemäisten polttoaineiden lisäksi myös muut liikenteen käyttövoimat, toteaa Vänskä.

Nykyisin kestävästi tuotetut nestemäiset biopolttoaineet maksavat liikenteen polttoaineveromallin mukaista valmisteveroa täysimääräisesti. Sen sijaan liikenteen biokaasu on vapautettu valmisteverosta, maakaasu maksaa lämmityspolttoaineiden alempaa veroa ja sähkö huomattavasti alempaa sähköveroa eli näitä liikenteen energiamuotoja ei veroteta liikenteen veromallin mukaisesti.

-Teknologianeutraali liikenteen polttoaine- ja käyttövoimaverotus, joka perustuu eri vaihtoehtojen hiilidioksidipäästöihin ja energiasisältöön ja kattaa kaikki vaihtoehdot, on tulevaisuudessa ainoa kestävä verotusvaihtoehto sekä ilmaston että valtion verotulojen kannalta, sanoo Vänskä.

Lisätietoja: Öljy- ja biopolttoaineala ry, toimitusjohtaja Helena Vänskä, puh. 040 581 6786